ma | en

Érdekességek

Kórház a palotában | részletek
Az Istenes Szent János által alapított betegápoló szerzetesrendet gróf Erdődy Gábor, Eger főpásztora hívta a városba. Az Erdődy Gábor egri püspök aláírásával és pecsétjével, valamint az egri káptalan pecsétjével ellátott, latin nyelvű alapítólevél dátuma: 1726. október 8.[1] Az irgalmasok kórházáról, az alapkőletételről, az építkezésről és a berendezésről az egri irgalmasok Prothocolluma a legfontosabb...

Érseki magánkápolna | részletek
A restaurátori munkálatokat követően lehetőség nyílik az érseki palotában található kápolna megtekintésére is. A főépület délnyugati szárnyában található kétszintes kápolna mintegy összegezve utal a palota múltjának ikonikus fejezeteire, így bemutatása nem csupán szakrális élménnyel gazdagítja a látogatókat, hanem kiemelkedő építészettörténeti jelentőséggel is bír. Írott források, illetve az elmúlt...

Egri Főegyházmegye | részletek
Védőszent: Szent János apostol és evangélista Központ: Egri Érsekség - 3300 Eger, Széchenyi u. 1. Területe: 11 500 km² | Lélekszám: 1 260 000 | Katolikus: 650 000 Főpásztor: Dr. Ternyák Csaba érsek (2007-) Jelmondata: Ipsi gloria in saecula! Dicsőség Neki mindörökké! Esperességek: 20 | Plébániák: 313 | Templomok és kápolnák: 580 Az egyházmegye aktív papjai: 179 | Szerzetes papok: 20 |...

Történetek a palota életéből | részletek
Részletek a Kiss Péter által szerkesztett "A francia király követétől I. Sándor orosz cárig - Az egri érseki palota történetéből 1944-ig" c. kötetből Kórház és rendház a palotában (1727) Egerben már a középkorban is működött kórház, amely a mai Cifrakapu tér környékén lehetett. A tatárjárás teljesen lerombolta Egert is, valószínűleg ekkor pusztult el a jogaiba nem sokkal korábban...

Madaras terem | részletek
"Nem csak a madaraktól vidám ez a félreeső pihenőhely, hanem a festményektől is" - az egri érseki palota újonnan feltárt falképeiről Amikor Bél Mátyás 1730-ban Egerben járt, látogatást tett Erdődy Gábor püspöki rezidenciájában is; útleírásaiban később részletesen ki is tér annak szépségeire, nem felejtve ki az első emeleten található, ám a domborzati viszonyok miatt a hátulsó díszkert...

1 |

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió